Nyhetsbrev

Bästa medlemmar,

Föreningens styrelse har sammanträtt vid två tillfällen sedan konferensen i Stockholm. Genom detta nyhetsbrev vill vi gärna informera er om vilka frågor vi har tagit ställning till, vad vi arbetar med.

Föreningens ekonomi är fortsatt god, förra årets konferens har gett ett överskott på ca 57 000 kronor. Detta möjliggör även i fortsättningen att hålla ett relativt lågt pris för konferensen och att vi kan bjuda in föreläsare utifrån program och behov.

Årets konferens kommer att hållas i Uppsala mellan den 12 och 14 november, temat är ”Kulturella aspekter i utredning och behandling av personer med könsdysfori”. Vid utformning av program kommer vi tillsammans med den lokala värden att ta hänsyn till de synpunkter som ni har lämnat på årsmötet i Stockholm och dem som ni har skrivit i den enkät som styrelsen har skickat ut i början av december 2013.

Hemsidan fungerar tyvärr inte i nuläget på grund av att webdesignern har sagt upp sitt avtal med föreningen. Vi är nu i färd med att hitta en annan leverantör som kan tillgodose våra önskemål för rimligt pris. Vår ambition är att hemsidan hela tiden skall vara uppdaterad, mer intressant och interaktiv. Vi hoppas att vi kan presentera vår nya hemsida för er senast på årsmötet i Uppsala.

Å styrelsens vägnar

Attila Fazekas

ordförande