Kvalitetsregister

När jag skriver dessa rader har jag just tryckt på knappen ”Skicka in”.Det som skickats in är 2014 års ansökan till Kvalitetsregister.se.

Kvalitetsregistrets namn är numera Könsdysforiregistret.Arbetet har flutit på väl under de knappa nio månader som gått sedan årsskiftet.Vi har haft fyra möten. De har främst ägnats åt att definiera de frågor vi vill få ett svar på genom ett kvalitetsregister. Vi har också ägnat oss åt att träffa registercentra, och vi kommer även att arbeta vidare med ytterligare förankring bland brukar- och intresseföreningar.

Det är ett Nationellt Kvalitetsregister och syftet är framförallt att ge underlag till verksamhetsutveckling och att förbättra kvaliteten i vården. Det skall också finnas möjlighet att senare kunna forska utifrån de data som samlas in.

Vid mötet senast fanns en representant från BUP med, Emma Bergman, från region Skåne. Hon kommer att ingå i styrgruppen fortsättningsvis. I övrigt är styrgruppen intakt sedan start. Under våren skedde ett skifte av registerhållare, där numera undertecknad axlar den rollen.

Vid mötet i Malmö, 29-30/8, träffade vi representanter för Registercentrum Syd. Efter att ha träffat en rad registercentra beslutade vi oss slutligen för att registret kommer att ansluta till Rc Syd.

Om någon av er, övriga medlemmar, får mail med frågor från någon i styrgruppen vill jag uppmana till en snabb respons på ”svarsknappen”. Detta är till en mycket stor hjälp för oss och underlättar det fortsatta arbetet. Det är sedan vi tillsammans som är användare av registret. Det yttersta syftet är att säkra kvaliteten i vården. En vård vars långtidseffekter vi faktiskt inte vet så mycket om.

Vi har ett omfattande arbete framför oss men det är ett meningsfullt arbete och en mycket god styrgrupp!

Alingsås den 24/9

Tack för förtroendet

För styrgruppen

Lennart FällbergRegisterhållare