Nyhetsbrev

Bästa medlemmar,

Hösten är här och vi ses snart igen på vår årliga konferens. I år är det första gången som utredningsteamet i Uppsala är lokal värd, som ni redan vet. Det betyder att alla större enheter i landet har haft värdskapet för detta arrangemang. Jag är säker på att vi ser fram emot en intressant och spännande konferens med temat kulturella aspekter av vård och behandling av personer med könsdysfori. Styrelsen har, som vanligt, aktivt deltagit i planeringen av denna konferens.

Vi har goda förhoppningar om att vi kommer att kunna presentera en funktionell hemsida för er på årsmötet. Styrelsen har fått ta ställning till många frågor gällande hemsidan så som interaktivitet, användarvänlighet och design.

Yrkesrepresentanterna i styrelsen har i våras samlat ihop era synpunkter på Socialstyrelsens kunskapsstöd. För er kännedom finner ni här SFTH:s slutgiltiga remissvar. På Socialstyrelsens hemsida kan ni även läsa övriga remissvar.

Styrelsen har under året arbetat med översyn av stadgarna, en ständigt pågående, dynamisk process, för att stadgarna skall motsvara den kliniska verklighet som vi arbetar i. Stadgeändringarna kommer ni att kunna ta del av redan före årsmötet.

Väl mött på konferensen och på årsmötet i Uppsala

Attila Fazekas

ordförande