Kallelse till årsmöte, verksamhetsberättelse och förslag till stadgeändringar

Hej alla medlemmar i SFTH!

Bifogar kallelse till årsmöte, verksamhetsberättelse samt förslag till stadgeändringar. I sistnämnda är ändringsförslagen gulmarkerade så att ni lätt ska se vilka förändringar som föreslås. Vi är också medvetna om att föreningen troligtvis byter namn efter årsmötet vilket medför en förändring av föreningens logga.

Önskar er en fortsatt trevlig höst och hoppas få träffa många av er i november!

Christina

Christina Askman

Leg logoped, sekreterare i SFTH

Skånes universitetssjukhus

Avd för Röst och Tal, Lund

Postadress: 205 02 Malmö

Besöksadress: Lasarettsgatan 19, Lund

tel 046-17 17 56, sekr 046-17 35 84

christina.e.askman@skane.se