Nyhetsbrev

Bästa medlemmar,

Förberedelserna inför årets konferens är i full gång. Inom kort kommer ni kunna anmäla er till konferensen, som går av stapeln på Gothia Towers i Göteborg mellan den 25 och 27 november 2015. Styrelsen tillsammans med den lokala värden från Västra Götaland har valt att i år fokusera på utredning och behandling av barn med könsdysfori och fertilitet. Vi är övertygade om att programmet samtidigt är så pass brett att alla medlemmar kommer att kunna hitta några intressanta föreläsningar. Utifrån tidigare erfarenhet och era synpunkter i utvärdering från gångna konferenser kommer vi att ge stort utrymme för de yrkesspecifika träffarna.

Hemsidan har vidareutvecklats under de senaste månaderna, ni kan gärna gå in på www.sfth.se. Styrelsens sekreterare lägger in allt mer information på hemsidan. Där kan ni nu hitta alla nyhetsbrev, protokoll från årsmöten och medlemslista, m.m. Ni kan ta kontakt med styrelsen genom att använda info@sfth.se.

Föreningens styrelse kommer i det närmaste att utlysa ett resestipendium, utifrån årsmötets beslut. Vi återkommer med detaljerna till er både per mail och på hemsidan.

Vi väntar fortfarande på fler förslag från er angående föreningens nya namn. Det vore fantastiskt om vi skulle kunna presentera ett nytt namn på årsmötet i Göteborg.

Till sist vill jag påminna er om att betala medlemsavgiften på 400 kronor till bankgiro 317-8761. Liksom tidigare år kommer konferensavgiften att skilja sig mellan medlemmar och icke medlemmar. För att medlemspriset ska gälla måste medlemsavgiften vara betald innan anmälan till årets konferens görs.

Å styrelsens vägnar

Attila Fazekas

ordförande