Nyhetsbrev

Bästa medlemmar,

Det är mycket glädjande att det är stor anslutning till årets konferens! Förberedelserna inför konferensen har nu kommit i slutfasen. Alla föreläsare har tackat ja till att medverka. Lokalerna för konferensen och rummen för övernattning är bokade för alla dagar på Gothia Towers i Göteborg. Vi ser fram emot en spännande och lärorik konferens som fokuserar på fertilitet och på utredning och behandling av barn med könsdysfori.

Styrelsen har arbetat vidare på hemsidan. Den blir alltmer informativ och uppdaterad. Ni hittar nyhetsbrev, protokoll och vetenskapliga publikationer där.

Det är bra om ni alla kan kontrollera att uppgifterna i medlemslistan är korrekta (yrke, arbetsplats, mailadress) och annars maila sekreteraren! (christina.e.askman@skane.se)

Vi har tidigare aviserat att ett resestipendium ska utlysas. Detaljerna angående detta finner ni i separat fil. Vi kommer naturligtvis att ta upp ämnet på årsmötet.

Några förslag angående föreningens eventuella nya namn har vi tyvärr fortfarande inte fått. Kom gärna med förslag!

Slutligen vill vi informera er om att vi har påbörjat förberedelserna inför nästa års konferens för att vi inom kort skall kunna meddela er var och när konferensen kommer att äga rum.

Väl mött i Göteborg!

Å styrelsens vägnar

Attila Fazekas

Ordförande