Nyhetsbrev nr 2/2016

Bästa medlemmar,

Styrelsen har tillsammans med den lokala värden från Umeå fortsatt arbetet med att ordna årets konferens. Jag hoppas att ni alla har markerat datumet i era kalendrar. Vi skall träffas i konferenscentrum Väven mellan den 16 och 18 november. Årets tema kommer att bli ”Könsdysfori och utanförskap”. Vi har bjudit in föreläsare som kommer att tala om könsdysfori och autismspektrumstörning samt kön och migration. Vi kommer att ägna en hel del tid åt nyheter inom barn- och ungdomspsykiatrin. Dessutom har vi avsatt gott om tid för yrkesspecifika möten och forskningsrapporter. Vi har försökt fokusera på sådana ämnen som är ytterst aktuella i vårt land dessa dagar. Inbjudan med program kommer ut inom kort.

Hemsidan är under ständig bearbetning. Gå in på hemsidan och kontrollera om era personliga uppgifter på medlemslistan stämmer! Om någonting behöver korrigeras skall ni ta kontakt direkt med föreningens sekreterare på christina.e.askman@skane.se.

Årsmötet har gett styrelsen i uppdrag att skicka en skrivelse till Socialdepartementet, SKL och Socialstyrelsen om ojämlikhet i vården i landet beträffande vissa behandlingar för våra brukare. Detta arbete är nu färdigt och vi skall skicka in skrivelsen till de berörda myndigheterna inom de närmaste veckorna.

Styrelsens medlemmar har påbörjat arbetet med att revidera vårt vårdprogram. I arbetet har vi väldigt snabbt lagt märke till att vi hela tiden faller tillbaka på Socialstyrelsens kunskapsstöd för vuxna och barn. Efter moget övervägande har vi därför beslutat att hänvisa till det sistnämnda dokumentet och inte göra ett eget vårdprogram.

Till sist vill jag påminna er om att betala årets medlemsavgift på 400 kronor till bankgiro 317-8761. Enligt tidigare rutiner kommer vi att erbjuda lägre konferenspris för våra medlemmar. För att erhålla det lägre priset måste du ha betalat din medlemsavgift senast i samband med anmälan.

Å styrelsens vägnar

Attila Fazekas

ordförande