Nyhetsbrev nr 3/2016

Bästa medlemmar,

Förberedelserna inför årets konferens pågår för fullt. Årets tema är ”Könsdysfori och utanförskap” så som vi tidigare har aviserat. Utifrån era synpunkter angående tidigare konferenser har vi valt att bjuda in färre förläsare i år. På så vis har alla föreläsare mer tid på sig att utveckla sitt ämne och vi i auditoriet att ställa frågor och diskutera. Det kommer också att finnas gott om tid för yrkesspecifika möten vilket brukar vara ett mycket uppskattat moment.

Konferensen kommer att gå av stapeln mellan den 16 och 18 november i Väven som är ett nytt kultur- och konferenscentrum i Umeå. Vi har bokat rum åt er på Hotell U&Me som ligger i samma byggnad som Väven. Ni kommer att få utförlig information om programmet och de praktiska detaljerna per mail ett par veckor innan konferensen börjar.

Hemsidan är nu uppdaterad när det gäller information från styrelsen. Kontrollera att era personliga uppgifter på medlemslistan stämmer! Om någonting behöver korrigeras skall ni ta kontakt direkt med föreningens sekreterare på christina.e.askman@skane.se.

Årsmötet 2015 gav styrelsen i uppdrag att skicka en skrivelse till Socialdepartementet, SKL och Socialstyrelsen om ojämlikhet i vården i landet beträffande vissa behandlingar för våra brukare. Vi har fått svar från alla berörda myndigheter, dessa kommer ni att kunna läsa som bilaga till kallelsen till årsmötet.

Styrelsen har tagit kontakt med brukarorganisationer med utgångspunkt från vår skrivelse för att kunna samarbeta kring ojämlikhet i vården. Detta arbete kommer att fortgå under nästa år.

Det har tyvärr inte kommit in några ansökningar gällande resestipendium till styrelsen. Vi behöver kanske göra större reklam för denna möjlighet till nästa år.

Väl mött i Umeå!

Å styrelsens vägnar

Attila Fazekas

ordförande