NYHETSBREV Nr 1/2017

Bästa medlemmar,

Styrelsen har påbörjat arbetet med att arrangera årets konferens. Ni har redan fått information om att konferensen kommer att gå av stapeln mellan den 15 och 17 november i Malmö. Vi kommer att ha konferens och logi under samma tak, som vanligt, i Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Vi räknar med att ni kan få inbjudan och ta del av programmet i maj månad.

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Förra årets konferens gav överskott.

Hemsidan är uppdaterad bl. a. med material från fjolårets konferens. Ni kan gärna gå in på hemsidan och kontrollera om era personliga uppgifter t. ex. mailadress på medlemslistan stämmer. I fall någonting behöver korrigeras kan ni ta kontakt direkt med föreningens sekreterare på christina.e.askman@skane.se.

Ansökningstiden för föreningens resestipendium för första omgången i år går ut sista mars. Om ni vill ansöka är det hög tid att göra det.

Jag vill påminna er att betala medlemsavgiften på 400 kronor till bankgiro 317-8761. För att man skall kunna erhålla det lägre priset på konferensen måste medlemsavgiften vara betald innan man anmäler sig till konferensen.

Å styrelsen vägnar

Attila Fazekas

ordförande

Bästa medlemmar,