NYHETSBREV Nr 2/2017

Bästa medlemmar,

Styrelsen har tillsammans med den lokala värden från Lund och Malmö fortsatt arbetet med att ordna årets konferens. Jag hoppas att ni alla har markerat datumet i era kalendrar, vi skall träffas i Clarion Hotel & Congress Malmö Live mellan den 15 och 17 november. Vi kommer att ha konferens och logi under samma tak. Konferensanläggningen ligger mycket centralt i Malmö, gångavstånd från centralstationen. Årets tema är ”Könsdysfori ur ett icke binärt perspektiv”. Vi har bjudit in föreläsare även från utlandet för att vi skall kunna belysa ämnet från flera olika synvinklar. Vi är övertygade om att ämnet är högaktuellt och hoppas att ni finner det kommande programmet tillräckligt spännande för att anmäla er till konferensen. Vi har även avsatt gott om tid för yrkesspecifika möten och forskningsrapporter. Vi räknar med att inbjudan och det preliminära programmet kommer ut i maj månad.

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Ni kan läsa där bl.a. om fjolårets konferens och de legala aspekterna av vårt arbete. Ni kan gärna gå in på hemsidan och kontrollera om era personliga uppgifter t.ex. mailadress på medlemslistan stämmer. I fall någonting behöver korrigeras kan ni ta kontakt direkt med föreningens sekreterare på christina.e.askman@skane.se.

Ansökningstiden för föreningens resestipendium för första omgången i år har gått ut sista mars. Vi har fått in en ansökan.

Till sist vill jag påminna er om att betala årets medlemsavgift på 400 kronor till bankgiro 317-8761. Enligt tidigare rutiner kommer vi att erbjuda lägre konferenspris för våra medlemmar. För att erhålla det lägre priset måste du ha betalt din medlemsavgift innan du anmäler dig till konferensen.

Å styrelsen vägnar

Attila Fazekas

ordförande