NYHETSBREV Nr 3/2017

Bästa medlemmar,

Förberedelserna inför jubileumskonferensen pågår för fullt. Årets tema är ”Könsdysfori ur ett icke-binärt perspektiv” så som vi tidigare har aviserat. Vi har bjudit in både internationellt framstående och inhemska experter för att belysa ämnet från så pass många vinklar som möjligt. Vi och föreläsarna hoppas på ett interaktivt möte, att ni aktivt deltar i diskussionerna. Det kommer också att finnas gott om tid för yrkesspecifika möten vilket brukar vara ett mycket uppskattat moment.

Konferensen kommer att gå av stapeln mellan den 15 och 17 november 2017 i Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Det är Malmös nya kulturella centrum där konserthus, konferenscentrum och hotell ryms under samma tak. Ni kommer att få utförlig information om programmet och de praktiska detaljerna per mail ett par veckor innan konferensen börjar.

Hemsidan är nu uppdaterad när det gäller information från styrelsen. Material från konferensen kommer att läggas på hemsidan. Kontrollera att era personliga uppgifter på medlemslistan stämmer! Om någonting behöver korrigeras skall ni ta kontakt direkt med föreningens sekreterare på christina.e.askman@skane.se.

Styrelsen har inlett dialog med brukarorganisationer. Vi har träffat representanter från RFSL och RFSL ungdom. Under ett konstruktivt möte har vi kunnat ringa in några områden där vi i fortsättningen strävar efter samarbete. Det handlar om hur individer med könsdysfori skall kunna få vård utan att könsdysfori är en psykiatrisk diagnos. Statlig styrning av ekonomiska medel för vården är att föredra jämfört med hur det är idag, d v s genom landstingen. Vi har uttryckt vår gemensamma oro kring att de barn- och ungdomsteam som håller på att etableras i landet redan från början är underdimensionerade.

Det har tyvärr inte kommit in några ansökningar för årets andra omgång gällande resestipendium till styrelsen. Vi behöver kanske göra större reklam för denna möjlighet till nästa år.

Hjärtligt välkomna till Malmö!

Å styrelsens vägnar

Attila Fazekas

ordförande