NYHETSBREV Nr1/2018

Bästa medlemmar,

Styrelsen har påbörjat arbetet med att arrangera årets konferens. Ni har redan fått information om att konferensen kommer att gå av stapeln mellan den 21 och 23 november i Linköping. Nytt för i år är att konferensen börjar redan på morgonen den 21 november 2018 för att vi skall få mer tid till yrkesspecifika möten. Vi kommer att ha konferens och logi under samma tak, som vanligt, i Scandic Frimurarehotellet. Vi räknar med att ni kan få inbjudan och ta del av programmet i maj månad.

Årsmötet har beslutat om föreningens nya namn men enligt våra stadgar kan denna förändring inte ske förrän beslutet fattats av ytterligare ordinarie årsmöte. Vi återkommer angående detta i god tid före årsmötet.

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Förra årets konferens gav överskott.

Hemsidan är ännu inte uppdaterad när det gäller presentationerna från 2017 års konferens men blir det förhoppningsvis inom kort. Ni kan gärna gå in på hemsidan och kontrollera om era personliga uppgifter t. ex. mailadress på medlemslistan stämmer. Om något behöver korrigeras kan ni ta kontakt direkt med föreningens sekreterare på christina.e.askman@skane.se.

Jag vill påminna er att betala medlemsavgiften på 400 kronor till bankgiro 317-8761. För att man skall kunna erhålla det lägre priset på konferensen måste medlemsavgiften vara betald innan man anmäler sig till konferensen.

Å styrelsens vägnar

Attila Fazekas

ordförande