NYHETSBREV Nr2/2018

Bästa medlemmar,

Styrelsen har tillsammans med den lokala värden från Linköping fortsatt arbetet med att ordna årets konferens. Jag hoppas att ni alla har markerat datumet i era kalendrar, vi skall träffas på Frimurarehotellet mellan den 21 och 23 november. Vi kommer att ha konferens och logi under samma tak. Konferensanläggningen ligger mycket centralt i Linköping, gångavstånd från centralstationen. Årets nyhet är att vi har utökat tiden för yrkesspecifika möten till en hel dag. På så vis hoppas vi att diskussionerna kommer att bli ännu mer givande. Det betyder samtidigt att vi kommer att börja konferensen redan kl. 08.30 den 21 november. Vi kommer därför ha pris för konferensen med tre övernattningar. Föreläsningarna kommer att handla om de utmaningar som vi har framför oss de närmaste åren. Vi har även avsatt gott om tid för forskningsrapporter. Vi räknar med att inbjudan och det preliminära programmet kommer ut om någon dag.

Med anledning av den stundande dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft 25 maj 2018 vill vi informera om hur personuppgiftsbehandling sköts av föreningen. Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar i vårt medlemsregister.

De uppgifter som där behandlas är namn, adress, e-post och yrkestillhörighet. Syftet med registret är att ha en uppdaterad medlemslista, sköta utskick av våra nyhetsbrev och inbjudan till konferens samt administrera betalningar såsom utlägg och medlemsavgifter. Vill du veta vilka uppgifter Svensk Förening för Transsexuell Hälsa behandlar om just dig eller vill du begära rättelse eller utträde, kontakta oss via christina.e.askman@skane.se.

Hemsidan är nästan uppdaterad men det saknas fortfarande en del från konferensen 2017 och vi hoppas att detta kan läggas in inom kort.

Ansökningstiden för föreningens resestipendium för första omgången i år har gått ut sista mars. Vi har fått in två ansökningar vilka har beviljats.

Till sist vill jag påminna er om att betala årets medlemsavgift på 400 kronor till bankgiro 317-8761. Enligt tidigare rutiner kommer vi att erbjuda lägre konferenspris för våra medlemmar. För att erhålla det lägre priset måste du ha betalt din medlemsavgift innan du anmäler dig till konferensen.

Å styrelsens vägnar

Attila Fazekas

ordförande