NYHETSBREV Nr 3/2018

Bästa medlemmar,

Förberedelserna inför årets konferenspågår för fullt. Vi kommer att ha konferens och logi under samma tak på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Konferensanläggningen ligger mycket centralt, på gångavstånd från centralstationen. Nytt för i år är att vi har utökat tiden för yrkesspecifika möten till en hel dag utifrån era tidigare önskemål. Konferensen kommer att börja 08.30 den 21 november 2018. Ni kommer att ha möjlighet till registrering redan kvällen före mellan kl. 18.00 och 19.00 samt från kl. 08.00 samma dag som konferensen börjar. Vår registrering hittar ni bredvid hotellets reception.

All information om konferensen och om programmet kommer ni att få i elektronisk form några dagar i förväg. Om ni vill ha papperskopia får ni ombesörja det på egen hand.

Årets konferens har inte ett övergripande tema utan kommer till stor del att handla om de olika kirurgiska ingrepp som är möjliga att genomföra i Sverige. Internationella föreläsare kommer att belysa både psykologiska och kirurgiska aspekter av behandling med pubertetsblockad.

Hemsidanär nu uppdaterad när det gäller information från styrelsen. Material från konferensen kommer att läggas på hemsidan. Kontrollera att era personliga uppgifter på medlemslistan stämmer! Om någonting behöver korrigeras skall ni ta kontakt direkt med föreningens sekreterare; christina.e.askman@skane.se.

Ansökningstiden för föreningens resestipendiumför andra omgången i år har gått ut sista september. Vi har fått inte fått in några ansökningar denna gång.

Till sist vill jag påminna er om att betala årets medlemsavgift på 400 kronor till bankgiro 317-8761.

Å styrelsens vägnar

Attila Fazekas

ordförande