Överläkaren Hans Briggmar har avlidit

Med bestörtning har vi tagit emot beskedet att Hans Briggmar har avlidit den 3 juni 2019.

Hans har arbetat som överläkare vid Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Lund sedan många år tillbaka. Han har haft ett stort engagemang för bl. a. patienter med könsdysfori och har arbetat inom fältet sedan 1998. Inom föreningen har han varit aktiv från dess begynnelse, först som styrelsemedlem och sedan inom valberedningen.

Hans genuina intresse och engagemang för människor i allmänhet och för dem med könsdysfori i synnerhet har inspirerat oss andra till att börja arbeta inom området och sedan fortsätta att utveckla vården.

Begravningen kommer att äga rum den 26 juni 2016 i Sankt Olofs kapell i Lund.

Vi kommer att minnas honom för hans arbete inom både kliniken och föreningen.

Lämna ett svar