Nyhetsbrev Nr2/2020

Bästa medlemmar,

Styrelsen har, som vi tidigare meddelat, påbörjat arbetet med årets konferens. Tanken var att vi skulle ha konferensen på Malmö Live under tre dagar i november. Med tanke på rådande omständigheter angående coronavirus har vi dock behövt tänka om. Det är osäkert om vi alls kommer att kunna hålla någon konferens. Utifrån avbokningsreglerna kan vi inte vänta in i det sista med att avboka de lokaler som vi har reserverat på Malmö Live. Det skulle innebära en väldigt hög kostnad som inte är försvarbar. Styrelsen har därför beslutat att försöka arrangera konferensen i mindre skala. 

Planen är att vi samlas vid Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Lund den 25 november 2020 för en endagskonferens. Utifrån tidigare konferensutvärderingar vet vi att ni sätter väldigt stort värde på att ha yrkesspecifika möten och dagen kommer att ägnas åt dessa samt årsmöte. Vi börjar dagen kl. 08.30 och slutar kl. 16.30. Logi behöver ni ordna själva. Inbjudan samt mer detaljerad information om innehåll och pris skickar vi ut i början av juni. Medlemmar i föreningen kommer som vanligt att erhålla ett lägre pris för konferensen. 

Förberedelserna inför EPATH i Göteborg i april 2021 har påbörjats.

Föreningens ekonomi är fortsatt god. 

Hemsidan är förnyad och uppdaterad bl. a. med material från fjolårets konferens. Vi har skapat yrkesspecifika diskussionsgrupper där ni själva måste ta ansvar för sakligt innehåll. Ni kan gärna gå in på hemsidan och kontrollera om era personliga uppgifter t ex mailadress på medlemslistan stämmer. I de fall någonting behöver korrigeras kan ni ta kontakt direkt med föreningens IT-ansvarige Georgios Karamanis på georgios@sfth.se

På Facebook har vi också en sida men den huvudsakliga informationskällan är vår hemsida. 

Ansökningstiden för föreningens resestipendium för första omgången i år har gått ut sista mars. Vi har inte fått in några ansökningar. 

Jag vill påminna er om att betala medlemsavgiften på 400 kronor till bankgiro 317-8761. För att man skall kunna erhålla det lägre priset på konferensen måste medlemsavgiften vara betald innan man anmäler sig till konferensen.  

Å styrelsens vägnar

Attila Fazekas

Ordförande

Lämna ett svar