Öppet brev från Svensk Förening för Transpersoners Hälsa (SFTH) med anledning av Socialstyrelsens beslut angående Nationell Högspecialiserad vård

Svensk Förening för Transpersoners Hälsa (SFTH) är en yrkesförening vars ändamål är att utifrån ett tvärvetenskapligt och multidisciplinärt perspektiv bidra till att öka och sprida kunskap avseende utredning och behandling av personer med könsdysfori. Det är föreningens strävan att för…