Kallelse till årsmöte

Plats: Scandic Frimurarehotellet, Linköping Tid: 2018-11-22, kl. 13.00 – 14.30 Dagordning Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av 2 justerare tillika rösträknare Upprättande och godkännande av röstlängd Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat Godkännande av dagordning…

NYHETSBREV Nr 3/2018

Bästa medlemmar, Förberedelserna inför årets konferenspågår för fullt. Vi kommer att ha konferens och logi under samma tak på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Konferensanläggningen ligger mycket centralt, på gångavstånd från centralstationen. Nytt för i år är att vi har utökat…

SFTH:s 11:e Fortbildningskonferens 21-23 november 2018

Plats Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14, 582 24 Linköping (på gångavstånd från Centralstationen). Både boende och konferens på denna plats. För vem Konferensen vänder sig till de i vården som arbetar aktivt och professionellt med vård, forskning, utbildning eller myndighetsutövning…