Kvalitetsregister

När jag skriver dessa rader har jag just tryckt på knappen ”Skicka in”.Det som skickats in är 2014 års ansökan till Kvalitetsregister.se. Kvalitetsregistrets namn är numera Könsdysforiregistret.Arbetet har flutit på väl under de knappa nio månader som gått sedan årsskiftet.Vi…