Kallelse till årsmöte, verksamhetsberättelse och förslag till stadgeändringar

Hej alla medlemmar i SFTH! Bifogar kallelse till årsmöte, verksamhetsberättelse samt förslag till stadgeändringar. I sistnämnda är ändringsförslagen gulmarkerade så att ni lätt ska se vilka förändringar som föreslås. Vi är också medvetna om att föreningen troligtvis byter namn efter…